Deze collectanten uit Steensel hebben ook meegedaan aan de succesvolle collecte 2024 

  

Collecte 2024 passeert de de grens van € 100.000!

                   

Van 8 t/m 13 april  j.l. heeft de zesde Goede Doelenweek in de gemeente Eersel plaatsgevonden.

Twintig  landelijke goede doelen hebben meegedaan aan deze gezamenlijke collecte.

 

Stijgende lijn in opbrengst zet door

 

Een aangename verrassing is dat de opbrengst van de collecte 2024 wederom

een stuk hoger ligt dan de voorgaande jaren,

en dat de grens van € 100.000 nu voor het eerst gepasseerd is!

 

De meter staat nu op € 101.735  in 2024 tegenover €97.285 in 2023. 
Ter vergelijking: de eerste Goede Doelenweek in 2019 bracht € 63.000 op!

 

Onze dank gaat uit naar alle donateurs in de gemeente Eersel,

waarvan velen weer blijk hebben gegeven van een bijzondere gulheid.

En dank natuurlijk aan de organisatoren en honderden collectanten uit de verschillende dorpen

die hun tijd beschikbaar hebben gesteld en door hun inzet hebben bijgedragen

aan een wederom geslaagde Goede Doelenweek. 

 

Voor de opbrengst van 2024 per doel en per dorp, klik hier

 

Inmiddels heeft de stichting GDW Eersel al weer de collecteweek vastgesteld voor het komende jaar.

Deze zal plaatsvinden van maandag 7 april t/m zaterdag 12 april 2025. 

 

 

Onderstaande foto's geven een beeld van de voorbereiding van de Goede Doelenweek in de afgelopen jaren